Sportlovet är över...

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

...och årskurs åtta är på PRAO. Det gör att korridorerna känns litet tomma men också att man hinner med de övriga eleverna litet bättre. 

I måndags fick vi en ny elev och när hon skulle gå hem frågade jag henne hur dagen varit och om hon hade haft det bra sin första skoldag på IES. Hon svarade "Det har varit jättebra, skolan är så fin och maten var mycket bättre än i min förra skola".

Jag ville fråga om undervisningen men bet av när jag insåg att när man är 12 år prioriterar man andra saker.

Med önskningar om en snart förestående vår

Johan Rapp