PTA/PSA

Välkommen till PTA på Internationella Engelska Skolan i Örebro! 

För varje läsår får fler och fler familjer upp ögonen för PTA och för varje läsår vill fler och fler familjer bli medlemmar. För att verkligen kunna påverka och göra nån skillnad måste vi bli riktigt många medlemmar. En hundralapp per läsår och familj låter inte mycket, men hjälper till att sätta guldkant på tillvaron för våra barn.

Föräldraföreningen träffas fyra gånger per termin och pratar om allt från skolmat och fartgränser utanför skolan, busskort och skolpeng. PTA aggerar även gentemot politiker och tjänstemän och anordnar och sponsrar aktiviteter som sexornas "välkommen-till-skolan-disco" och niornas danslektion inför avslutningsbalen. Naturligtvis tas frågor upp med skolledningen som alltid har en representat med på mötena. 

Våra barn behöver oss och PTA behöver ditt engagemang!

Läs mer på PTA:s hemsida >>