Newly Arrived

Med anledning av ändring i skollagen kap 10 36§ ska friskolor kunna göra undantag från sina urvalsregler från och med 1 november 2016. Det gäller elever som inte haft möjlighet att stå i kö och gäller max 5% av platserna. Platserna bör ges till elever som har bott i landet kortare tid än 2 år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Med anledning av detta vill vi att ni som har vistats i landet kortare tid än 2 år, och står i kön, kontaktar skolans administration. Skriv ett mail till elisabeth.petersson.orebro@engelska.se om ni har bott i Sverige kortare tid än två år.

 

Due to changes in the Swedish School law independent schools now has the option to make exceptions in the queue system. The exception applies to students who have not been able to be in the queue, max 5% of the spots  and have been in Sweden less than 2 years. Because of this we would like you who are in line and have lived in Sweden for less than 2 years to contact the school administration. Please, send an e-mail to elisabeth.petersson.orebro@engelska.se if this applies to you.