Vanliga Frågor

 • Var kommer era elever ifrån och är det nödvändigt för mitt barn att kunna bra engelska redan när de börjar på IES?
  • A: 

   Våra elever kommer från många olika ställen. Vissa har engelska som modersmål men de flesta är av svenskt ursprung och har gått den obligatoriska svenska skolan.
   Att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan de kommer till oss och har fått grundläggande kunskaper i engelska.
   Våra erfarna lärare är väl bekanta med att undervisa engelska för elever på olika nivåer. Elever i årskurs fyra introduceras till engelskan genom att ha en mer successiv fördjupning i språket.

    

 • Vad händer om mitt barn blir antaget och vi tackar ner för att sedan ändra oss?
  • A: 

   Om ni tackar nej till en plats så går den till en annan elev. En ny ansökan måste göras och ni får ett nytt ansökningsdatum.
 • Tar ni emot elever med särskilda behov?
  • A: 

   Ja, vår skola öppen för alla. Vi förväntar oss att föräldrarna låter oss veta om deras barn har haft särskild stöd tidigare eller behöver hjälp på något sätt. Oro kring inlärningsförmåga, funktionshinder, hälsa eller kost ska meddelas omedelbart. Relevant information är en förutsättning för ömsesidig förståelse och akademisk framgång.
 • Genomför ni antagningsprov?
  • A: 

   Nej, ingen prov görs som en del av antagningsprosessen.
 • Hur ser er antagningsprocess ut?
  • A: 

   Vi vill att ni fyller i vårt ansökningsformulär på nätet. Om du inte har tillgång till en dator, ring skolan. När ansökan har mottagits, kommer det att vara daterad och du kommer att tilldelas en plats i kön. Antagningen är en först till kvarn basis, med ett undantag. Om du har en bror eller syster som redan går på skolan, får vi ge en högre placering på väntelistan.
 • Kostar det något att gå på er skola?
  • A: 

   Nej, det kostar inget att gå på våra skolor. Det finns inga studieavgifter. Skolan får "skolpeng" precis som alla andra skolor godkända av skolverket.
 • Är det nödvändigt att mitt barn kan engelska innan den börjar på er skola?
  • A: 

   Nej, att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan han kom till oss och ha förvärvat en grundläggande engelska.

   Våra erfarna lärare är väl förtrogna med att undervisa engelska för elever på olika nivåer.
 • Får eleverna busskort?
  • A: 

   Nej, de får inte busskort.
 • Talar alla era lärare svenska?
  • A: 

   När lärarna kommer från ett engelsktalande land talar de nödvändigtvis inte svenska omedelbart efter ankomsten. Det är skolans policy att ge svenskaundervisning till våra icke-svenska lärare redan under deras första år i Sverige.

   Information till föräldrarna ges på både engelska och svenska. Om föräldrar vid utvecklingssamtal har en mentor som inte talar svenska och om föräldern föredrar att tala svenska går det bra att kontakta skolan i förväg så kommer vi att se till att en svensktalande lärare är närvarande vid mötet.
 • Huhr många elever går det i varje klass?
  • A: 

   Det går 30-31 elever i varje klass och varje klass har två mentorer i 6:an till 9:an.
 • Lär ni även ut franska, tyska och spanska?
  • A: 

   Vi förväntar oss att alla elever läser ett tredje språk. Franska, tyska och spanska är språken eleverna kan välja mellan. Undantag görs för elever som har dokumenterade inlärningssvårigheter. Vår specialpedagog kan då rekommendera engelska eller svenska istället för ett tredje språk.
 • Om det skulle hända att jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?
  • A: 

   Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Sådana anmälningar tas emot av vår utbildningsansvarige, Mr Damian Brunker via e-mejl damian.brunker@engelska.se eller per brev med adress: Mr Damian Brunker, Internationella Engelska Skolan, Huvudkontoret, Nytorpsvägen 5A, 183 53 Täby. Anmälningar kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.