Vanliga Frågor

Var kommer era elever ifrån och är det nödvändigt för mitt barn att kunna bra engelska redan när de börjar på IES?
 • A: 

  Våra elever kommer från många olika ställen. Vissa har engelska som modersmål men de flesta är av svenskt ursprung och har gått den obligatoriska svenska skolan.
  Att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan de kommer till oss och har fått grundläggande kunskaper i engelska.
Är det nödvändigt att mitt barn kan engelska innan den börjar på er skola?
 • A: 

  Nej, att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan han kom till oss och ha förvärvat en grundläggande engelska
Kostar det något att gå på er skola?
 • A: 

  Nej, det kostar inget att gå på våra skolor. Det finns inga studieavgifter. Skolan får "skolpeng" precis som alla andra skolor godkända av skolverket.
Hur ser er antagningsprocess ut?
 • A: 

  Vi vill att ni fyller i vårt ansökningsformulär på nätet. Om du inte har tillgång till en dator, ring skolan. När ansökan har mottagits, kommer det att vara daterad och du kommer att ti
Genomför ni antagningsprov?
 • A: 

  Nej, ingen prov görs som en del av antagningsprosessen.
Tar ni emot elever med särskilda behov?
 • A: 

  Ja, vår skola öppen för alla. Vi förväntar oss att föräldrarna låter oss veta om deras barn har haft särskild stöd tidigare eller behöver hjälp på något sätt. Oro kring inlärningsförmåga,
Vad händer om mitt barn blir antaget och vi tackar ner för att sedan ändra oss?
 • A: 

  Om ni tackar nej till en plats så går den till en annan elev. En ny ansökan måste göras och ni får ett nytt ansökningsdatum.
Lär ni även ut franska, tyska och spanska?
 • A: 

  Vi förväntar oss att alla elever läser ett tredje språk. Franska, tyska och spanska är språken eleverna kan välja mellan. Undantag görs för elever som har dokumenterade inlärningssvårigheter. Vår specialpedagog kan då rekommendera engelska eller svenska istället för ett tredje språk.
Huhr många elever går det i varje klass?
 • A: 

  Det går 30-31 elever i varje klass och varje klass har två mentorer i 6:an till 9:an.
Talar alla era lärare svenska?
 • A: 

  När lärarna kommer från ett engelsktalande land talar de nödvändigtvis inte svenska omedelbart efter ankomsten. Det är skolans policy att ge svenskaundervisning till våra icke-svenska lärare
Får eleverna busskort?
 • A: 

  Nej, de får inte busskort.
Om det skulle hända att jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?
 • A: 

  Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB.